*** வருகைத்தந்துள்ள வாசகர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இவ்வலைப்பூ ***

கணினி அறிவியல் மாணவர்களின் கட்டாயம்

1.பொறியியல் கணினி பயிலும் மாணவர்கள் கண்டிப்பாக லினக்ஸ் என்னும் இயக்குதளத்தை பயன்படுத்த  வேண்டும்.

2.கணினி அறிவியல் மாணவர்கள் குறைந்த பட்ச்சம் பத்து இயங்குத்தளத்தை  நிறுவத்   தெரியவேண்டும் .

3. அனைவருக்கும் சி மொழி தெரிந்து இருக்கவேண்டும் .இது போக வேறு மொழி ஈடுபாடு இருக்கவேண்டும்.

4. TECHNOLOGY NEWS  சமந்த பட்ட புத்தங்களை வாங்கிப் படிப்பது நல்லது.அவை,
  •  தமிழ் கம்ப்யூட்டர். 
  • LINUX FOR YOU.
  • ELECTRONIC FOR YOU(EFY).
5. PROGARM இல் ஈடுபாடு இருந்தால் , நாம் CHESS, SUDO GAME, PUZZLE, போன்ற விளையாட்டை விளையாடுவது நல்லது.

6. நாமுடைய துறைன் சமந்தபட்ட TECHNICAL வார்த்தைகளை தெரிந்து கொள்ளவேண்டும் .(அவை ; ISO IMAGE ,DUALBOOTING, etc).

No comments: