*** வருகைத்தந்துள்ள வாசகர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இவ்வலைப்பூ ***

எப்படி விண்டோஸில் உள்ள மென்பொருள்களை லினக்ஸில் நிறுவது


லினக்ஸ் பயன்படுத்துவோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது அதை தொடர்ந்து லினக்ஸ் பயனாளர்க்கு பயன்படும் வகையில்  விண்டோஸ் இயங்குத்தளத்தில் உள்ள  மென்பொருள்கள் லினக்ஸிலும் நிறுவி பயன்படுத்தலாம்.
நீங்கள் http://www.playonlinux.com/ என்ற தளத்தில் சென்று பார்த்தால் அதற்க்கான மென்பொருள்கள் தரவிற்க வழிமுறைகள் இருக்கும்.அதில் உள்ள அனைத்தையும் பயன்படுத்திகொள்ளலாம்.
http://www.playonlinux.com/en/download.html