*** வருகைத்தந்துள்ள வாசகர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இவ்வலைப்பூ ***

உபுண்டு 11.10/11.04/10.10/10.04 ல் Firefox 9.0 னை நிறுவ


Firefox Browser-ரின் அடுத்த பதிப்பு Firefox 9-னை உபுண்டுவில் நிறுவ stable PPA repository வந்துவிட்டது. முந்தய பதிப்பை விட Firefox 9 ல் இணையம் வேகம் நன்றாக உள்ளது.  உபுண்டு 10.04, உபுண்டு 10.10, உபுண்டு 11.04, உபுண்டு 11.10 ஆகிய இயங்குதளங்களில் Firefox 9 நிறுவதுக்கான வழிமுறைகள். முதலில் Firefox 9 கான  Ubuntu Mozilla Security PPA னை add செய்ய வேண்டும்.

உபுண்டு 10.04/10.10 ல் Firefox 9 நிறுவ:

Terminal ல்,

sudo add-apt-repository ppa:mozillateam/firefox-stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install firefox


உபுண்டு 11.04/11.10 ல் Firefox 9 நிறுவ:

Terminal ல்,

sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-mozilla-security/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install firefox
No comments: