*** வருகைத்தந்துள்ள வாசகர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இவ்வலைப்பூ ***

PERSONAL COMPUTER (PC) -யை ASSEMBLE செய்வது எப்படி?

                   HOW TO ASSEMBLE THE PERSONAL COMPUTER 
http://cr.yp.to/hardware/assembly.html


                                         PART -1   :  CPU CABINET -டினை ASSEMBLE செய்வது எப்படி ?
                                        
                                         PART -2 :    MOINTER ,KEYBOARD,MOUSE,UPS -இதனை   CPU-வில்            CONNECT செய்வது எப்படி ?


PART 3 : INSTALLATION OF OPERTING SYSTEM .
நாம் ASSEMBLE செய்வதருக்கு முன்பு ,
              நமக்கு தேவையான வன்பொருள்கள்(HARDWARE PARTS)
    
                                                            P A R T - 1


CENTRAL PROCESSING UNIT(CPU)-க்கு தேவையான வன்பொருள்கள்
                 
                                    1.CABINET WITH SMPS


2.MOTHERBOARD.
 
3.PROCESSOR WITH HEAT SHINK


4. RAM.


5.HARDDISK DRIVE.


6.CD-ROM DRIVE
.
7.FLOPPY DRIVE.


8.CABLES - SATA CABLE, IDE CABLE.

      MOTHERBOARD LAYOUT:

கணினி அறிவியல் மாணவர்களின் கட்டாயம்

1.பொறியியல் கணினி பயிலும் மாணவர்கள் கண்டிப்பாக லினக்ஸ் என்னும் இயக்குதளத்தை பயன்படுத்த  வேண்டும்.

2.கணினி அறிவியல் மாணவர்கள் குறைந்த பட்ச்சம் பத்து இயங்குத்தளத்தை  நிறுவத்   தெரியவேண்டும் .

3. அனைவருக்கும் சி மொழி தெரிந்து இருக்கவேண்டும் .இது போக வேறு மொழி ஈடுபாடு இருக்கவேண்டும்.

4. TECHNOLOGY NEWS  சமந்த பட்ட புத்தங்களை வாங்கிப் படிப்பது நல்லது.அவை,
  •  தமிழ் கம்ப்யூட்டர். 
  • LINUX FOR YOU.
  • ELECTRONIC FOR YOU(EFY).
5. PROGARM இல் ஈடுபாடு இருந்தால் , நாம் CHESS, SUDO GAME, PUZZLE, போன்ற விளையாட்டை விளையாடுவது நல்லது.

6. நாமுடைய துறைன் சமந்தபட்ட TECHNICAL வார்த்தைகளை தெரிந்து கொள்ளவேண்டும் .(அவை ; ISO IMAGE ,DUALBOOTING, etc).

லினக்ஸ் பயன்பாடு

1.  லினக்ஸ் உங்கள் கணினியில் INSTALL செய்தவுடன்.விண்டோஸ்  போல டிரைவர் என்னும் மென்பொருள்  நிறுவ   வேண்டியதில்லை .உபுண்டு தானாகவே அந்த கணினிக்கு ஏற்ப டிரைவர் என்னும் மென்பொருளை நிறுவிக்கொள்ளும்.

2. விண்டோஸ் மாதிரி VIRUS என்னும் தொந்தரவு லினக்ஸ் இல்  கிடையாது.
ஏனன்றால் உபுண்டுவில் மூன்று விதமான FILE மூலம் இயக்குறது.

3. மென்பொருளை INTERNET-யை பயன்படுத்தி  PULGIN OPITON மூலமாக உங்கள் கணினியில் நிறுவிக்கொள்ளலாம்.

4. WINDOWS-விட  லினக்ஸ் மிக வேகமானது.லினக்ஸ் இயங்குதளம்  பாயிண்டர் மூலம் இயக்குகிறது. லினக்ஸ் என்னும் OPENSOURCE இயங்குதளம்,மூன்று பிரபலமான பணிச்சூழல் 
உள்ளது .அவை 
                        1.KDE  ENVIRONMENT.
                        2.GNOME ENVIRONMENT.
                        3.XFACE ENVIRONMENT.

5. லினக்ஸ் 150  மொழியில் இயங்கக்குடியவை.சில லினக்ஸ்கள் இலவசமாக கிடைகின்றது.

6 . லினக்ஸ் என்றாலே SECURITY க்கு சொந்தமானது.லினக்ஸ்சை LIVE வாக  பயன்படுத்தலாம்.

7 .  WINE என்ற மென்பொருள் மூலம் WINDOWS னின் FILE களை லினக்ஸ்சில் இயக்கமுடியும்.

8 .பெரிய நிறுவனக்களில் லினக்ஸ் தான் பயன்படுகிறது.