*** வருகைத்தந்துள்ள வாசகர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இவ்வலைப்பூ ***

அழகான கூகுள் வெப் எழுத்துருவை உபுண்டுவில் நிறுவபொதுவாக நாம் கணினியில் பயன்படுத்தும் எழுத்துரு என்றால் Arial, Verdana, Serif போன்றவைதான். நாம்  இணையதளத்தில் பார்க்கும்  எழுத்துரு படிப்பதற்கு  வசதியாகவும் , பார்ப்பதற்க்கு அழகாவும் இருக்கும் அந்த எழுத்துருக்கள் எல்லாம் கூகிள் இணைய வசதிக்காக கண்டுபிடித்தவை. இந்த எழுத்துருவை நமது கணினியில் பயன்படுத்த வேண்டுமென்றால் Google Web Font னை கணினியில் நிறுவ வேண்டும்.

ஒரு Keyboard, Mouse னை கொண்டு இரண்டு கணினியை இணைக்க .


 

ஒரு Keyboard, Mouse னை கொண்டு இரண்டு கணினியை, Mouse without Borders என்ற மென்பொருள் முலம் Bluetooth வழியாக இணைப்பது பற்ற பார்ப்போம்.
பல வழியில் ஒரு Keyboard, Mouse னை கொண்டு இரண்டு கணினியை இணைக்க முடியும். 
  1. அந்த இரண்டு கணினியும் Network ல் இணைத்து இருந்தால் Input Director என்ற மென்பொருளை வைத்து இணைக்க முடியும். 
  2.  இரண்டு கணினியும் Network ல் இணைக்கப்படவில்லை என்றால் KVM Switch மென்பொருளை பயன்படுத்தி ஒரு Keyboard, Mouse னை கொண்டு நாம் இணைத்துக் கொள்ளலாம் 

உபுண்டு வில் ஒரே மென்பொருளை கொண்டு பல DATABASE னை பயன்படுத்த

Mysql, Postgresql, Oracle  போன்ற Database  களை  ஒரே மென்பொருளில் பயன்படுத்த  TOra  என்னும்  மென்பொருள் பயன்படுகிறது. இது Mac OS X, MS Windows, and UNIX platforms, Linux distribution  ஆகியவற்றில் இயங்கும்.


இதனை உபுண்டு வில் நிறுவதுக்கான வழிமுறை:
  
             sudo apt-get  install tora

இதனை நிறுவிய பின்  Applications > Programming > TORA.  சென்று கிளிக் செய்தவுடன்  Database னுடைய  பயனாளர்  பெயர் , கடவுச்சொல்  கொடுத்தான் பின் உள்ளே சென்று வேண்டிய Database னை பயன்படுத்தலாம் .


இதனை xp ல் நிறுவதுக்கான முகவரி : Tora Sotware