*** வருகைத்தந்துள்ள வாசகர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இவ்வலைப்பூ ***

உபுண்டுவில் FILE SYSTEM பழுது அடைந்துவிட்டால் REPAIR செய்வது எப்படி

உபுண்டுவில்  FILE SYSTEM   பழுது அடைந்துவிட்டால்

 உங்களுடைய  கணினியில் உபுண்டுவை /dev/sdax  என்ற PARTITION ல் நிறுவிருந்து 
FILE SYTEM பழுது அடைந்துவிட்டால் அதனை REPAIR செய்வது பற்றி பார்போம்.
உபுண்டு  CD மூலம் BOOT செய்ய வேண்டும்.
நீங்கள்  BOOT MENU வில் TEST UBUNTU என்ற OPITION னை கிளிக் செய்து பின் வரும் வழிமுறைகளை கடைபிடிக்கவும் .
 COMMAND LINE  னை பயன்படுத்தி,நீங்கள் கிழே உள்ள கட்டளையை டைப் செய்யவும்.
 $ sudo fsck.ext3 -f /dev/sdaX 
எந்த கட்டளை மூலம் ERRORரை REPIAR செய்துவிடலாம்  
நீங்கள் இயங்குத்தளத்தின் FILE SYSTEM தை பரிசோதிக்க வேண்டுமென்றால் 
கிழே உள்ள கட்டளையை டைப் செய்யவும். 
$ sudo touch /forcefsck 
கணினியில்  FILE SYSTEM பரச்சனை ஏற்பட்டால் FSCK கட்டளைகளை கொடுத்து 
பரிசோதிக்க வேண்டும் No comments: