*** வருகைத்தந்துள்ள வாசகர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இவ்வலைப்பூ ***

WINDOWS 8

 விண்டோஸ் 8 WALLPAPER:


MICROSOFT நிறுவனத்தின் அடுத்த இயங்குத்தளம் WINDOWS 8 ஜூலை 2012 ல் வருகிறது.
இது WINDOWS 7 னை விட வேகமாகவும் ,பயனாளர்க்கு உதவியாகவும் என்று அந்த நிறுவனம் அறிவித்து உள்ளது.


 விண்டோஸ் பயனாளர்க்கு புதிய வசதிகளை அறிமுகம் ஆகிறது.

விண்டோஸ் 8 128 BIT என்று எதிர்பார்க்க படுகிறது .

INTEL நிறுவனத்தின் உதவியுடன்  USB 3.0 இதில்  அறிமுகம்   செய்யப்படுகிறது.
 
USB 2.0 வில்  அதிக  பச்சமாக  480 MBits/s. USB 3.0 வில்  அதிக  பச்சமாக  5 Gbits/S .

 விண்டோஸ் 7  உள்ள குறைகளை கண்டறிந்து  விண்டோஸ் 8 உருவாக்கப்படும் என்று அந்த நிறுவனம் அறிவித்து உள்ளது .

No comments: