*** வருகைத்தந்துள்ள வாசகர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இவ்வலைப்பூ ***

LINUX MINT நிறுவுவது எப்படி

MINT லினக்ஸ் பயன்கள்:
  • இது உபுண்டு லினக்ஸ் போல தான் இருக்கும்.
  • இதில் சில  மென்பொருள் இதில் IN-BULIT உள்ளது.
  • GNOME ,KDE யன இரண்டு ENVIRONMENT க்கு தனித்தனியே இரண்டு குறுவட்டு கிடைக்கும்.
LINUX MINT நிறுவுவது எப்படி ?                                 LINUX MINT நிறுவுவது எப்படி ?                        LINUX MINT நிறுவுவது எப்படி ?
நிறுவது எப்படி என்று நான் PDF கோப்பு ஒன்று உருவாக்கியுள்ளேன்.லினக்ஸ் மின்ட் இங்கு   தரவிறக்கம் செய்யதுக்கொள்ளலாம்   அல்லது படித்துக்கொள்ளலாம்.

No comments: